0165 541 949 info@ecolopplus.nl

Veel producten die we in ons dagelijks leven gebruiken, moeten gekeurd worden. Dat is niet voor niets. Keuringen zorgen ervoor dat we spullen veilig kunnen gebruiken. Tijdens een inspectie worden onderdelen vervangen en dat verkleint de kans op storingen en verlengt de levensduur. Niet alleen grote installaties worden periodiek gekeurd, ook kleinere producten zoals brandblussers, noodverlichting en elektrisch gereedschap komen aan de beurt.

Keuringen volgens NEN

Over het belang van keuringen en keuringsstickers vertelden wij eerder al meer in dit artikel. De Arbowet schrijft voor dat alle gereedschap periodiek gekeurd moet worden. De NEN 3140 wordt gezien als dé methode daarvoor. Inspecties en keuringen vergroten de veiligheid, omdat gebreken eerder worden opgemerkt en direct verholpen. Eisen op het gebied van veiligheid worden steeds strenger. Naast NEN 3140 zijn er nog meer NEN-keuringen die toezien op het veilig gebruiken van apparatuur.

Het keuren van brandblussers en noodverlichting

Niet alleen elektrische apparatuur moet gekeurd worden, ook brandblussers en noodverlichting vereisen een periodieke inspectie. Brandblussers die in een professionele of openbare ruimte worden geplaatst, moeten minimaal 1 keer per 2 jaar nagekeken worden. De inspectie en onderhoud wordt uitgevoerd conform de NEN 2559. Vaker inspecteren mag wel, maar is wettelijk niet verplicht. De NEN 3140 vereist een jaarlijkse keuring van noodverlichting, deze is ook noodzakelijk voor de opstalverzekering. Dat maakt veel keuringen niet alleen verplicht volgens de wet, maar ook voor dekking van de verzekering.

Waarom we keuringen uitvoeren

Keuringen zorgen er dus onder andere voor dat medewerkers veilig met apparatuur blijven werken. Maar er zijn nog meer redenen om keuringen uit te laten voeren:

  • Garantie voor de verzekering: veel verzekeraars eisen een periodieke keuring van elektrische apparatuur, brandblussers en noodverlichting;
  • Vertrouwen: bij medewerkers, klanten en/of bezoekers wekt een regelmatig uitgevoerde keuring vertrouwen.
    Het is een middel om te laten zien dat veiligheid belangrijk is;
  • Tijdig opsporen gebreken: gevaarlijke situaties en gebreken worden dankzij een keuring tijdig opgespoord en verholpen;
  • Verlengen van de levensduur: de levensduur van producten wordt verlengd door het uitvoeren van regelmatig onderhoud;
  • Check van de omgeving: bij een keuring wordt altijd de omgeving bekeken. Is deze nog veilig en wat kan er verbeterd worden?;
  • Instellingen controleren: bepaalde apparatuur werkt met software of andere instellingen die door het jaar heen een update nodig hebben.
    Deze kan bij een keuring opgemerkt worden en direct uitgevoerd.

Ecolop Plus voert keuringen uit voor bijvoorbeeld accu’s, elektrisch gereedschap, brandblussers en noodverlichting. Wij vertellen graag meer, neem contact met ons op.