0165 541 949 info@ecolopplus.nl

Keuringen voor het eind van het jaar

Periodieke keuringen zijn verplicht voor veel installaties, machines, onderdelen en gereedschap. Deze inspecties en keuringen zijn essentieel om de kwaliteit en veiligheid van spullen te waarborgen. Ook de meeste verzekeringen schrijven voor dat periodieke keuringen conform richtlijnen uitgevoerd moeten worden. Als deze niet uitgevoerd worden, bestaat het risico dat de verzekering niet uitkeert in het geval van brand of schade.

NEN is de norm voor veilige bedrijfsvoering

Bedrijven en instellingen hebben in Nederland de plicht om ervoor te zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. De NEN 3140 wordt gezien als dé methode om te controleren of dat ook gebeurt en is daarom ook opgenomen in de Arbowet. Het werken met elektrische spullen brengt immers een risico met zich mee. Bij onveilige objecten of onjuist gebruik bestaat er kans op ernstig letsel. Inspecties zorgen voor een toetsing van de veiligheid en worden uitgevoerd door daarvoor opgeleide

Voordelen van keurmerken en certificaten

Naast de wettelijke verplichtingen rondom keuringen, toont een bedrijf of organisatie met deze en aanvullende keurmerken en certificeringen aan dat kwaliteit en veiligheid serieus wordt genomen. Het geeft klanten vertrouwen dat alles op orde is. De keuringen worden uitgevoerd door auditoren en vindt vaak plaats onder toezicht. Toetsing is daarmee onafhankelijk en betrouwbaar.

Keuringsstickers als bewijs

Keuringsstickers zijn onmisbaar voor NEN-keuringsbedrijven. In sommige gevallen zijn bedrijven zelf gecertificeerd om keuringen uit te voeren. Ook zij dienen dan in het bezit te zijn van keuringsstickers. De stickers zijn het bewijs van de keuring en geven aan wanneer deze is uitgevoerd of op welk moment de volgende inspectie op de planning staat. Naast kant-en-klare keuringsstickers is het ook mogelijk om er bedrijfslogo’s op te laten drukken.